EN

ผลงานผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

เม็ดพลาสติก PP ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ถูกนำไปผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีความแข็งแรงสูง ชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้า สิ่งทอที่ทนทาน การใช้งานทางการแพทย์ ระบบท่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ความต้องการในการใช้งานเม็ดพลาสติก PP ในตลาด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP ที่ยังสามารถนำไปใช้แทน วัสดุดั้งเดิม เช่น แก้ว ไม้ โลหะ และพอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

  • ความหนาแน่นต่ำ (0.9 g/cm3)
  • กันเสียงได้ดี
  • ขึ้นรูปชิ้นงานต่าง ๆ ได้ง่าย
  • สามารถใช้งานได้หลากหลายและขึ้นรูปได้หลายวิธี
  • ผสมสีได้ง่าย
  • ปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ง่าย
  • มีคุณสมบัติกันไอน้ำหรือความชื้นได้ดี
  • ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี
  • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เม็ดพลาสติก PP สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อาทิ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและแบบแข็ง ของใช้ในครัวเรือน เส้นใยและสิ่งทอ รวมทั้งสามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์

เม็ดพลาสติก PP สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ เม็ดพลาสติก PP สามารถแปรรูปได้ด้วยกระบวนการขึ้นรูปที่หลากหลาย เช่น การอัดรีดฟิล์ม BOPP การเป่าขึ้นรูป การขึ้นรูปแบบเป่ายืดแบบฉีด และการฉีดขึ้นรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพได้ง่ายโดยการเติมสารเติมแต่งต่าง ๆ อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย

Homopolymer มีลักษณะเฉพาะ คือมีการจัดเรียงโมเลกุลแบบ Isotactic ส่งผลให้มีจุดหลอมเหลวสูงและมีความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม ทนต่อการขีดข่วนได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี กรดอนินทรีย์ ด่าง และเกลือได้ อีกทั้งยังมีมีความทนทานต่อ Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) ที่ดีเมื่อสัมผัสกับแอลกอฮอล์ เอสเทอร์ สารซักฟอก รวมทั้งสารไฮโดรคาร์บอนที่มีขั้วต่าง ๆ

เม็ดพลาสติก PP ประเภท HOMO ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มีช่วงอัตราการไหลที่กว้าง จึงสามารถขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การอัดรีดเป็นท่อไปจนถึงการฉีดขึ้นรูปผนังบาง (TWIM)

เม็ดพลาสติก PP ที่เกิดผลึกสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกประเภท Homopolymer แล้ว เม็ดพลาสติกประเภทนี้มีความแข็งกว่า ทำให้สามารถลดความหนาของผลิตภัณฑ์ลง (Downgauging) ได้โดยที่คุณสมบัติต่าง ๆ ไม่ด้อยลง มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม อีกทั้งสามารถขึ้นรูปได้ด้วยทั้งเทคโนโลยีการอัดรีด และการฉีดขึ้นรูป

Random Copolymer เกิดขึ้นจากการดัดแปลงสายโซ่พอลิเมอร์ของเม็ดพลาสติก PP ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP เมื่อเปรียบเทียบกับ Homopolymer

เม็ดพลาสติกชนิดนี้ ให้คุณสมบัติทางแสง เช่น มีความใสและความมันวาวที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พัฒนาคุณสมบัติการปิดผนึกด้วยความร้อน ตลอดจนรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี กรดอนินทรีย์ ด่าง และเกลือได้ดี รวมทั้งมี Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) ที่ดี

เม็ดพลาสติก PP ประเภท Random Copolymer ถูกใช้อย่างแพร่หลายในชั้นนอกของบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและในการฉีดขึ้นรูปสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากคุณสมบัติทางแสงหรือความใสที่ดีเยี่ยม

Heterophasic Copolymer เกิดจากการพอลิเมอไรเซชันโมเลกุลยางเข้าไปภายในโครงสร้างของ PP ทำให้มีคุณสมบัติความทนแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำได้อย่างดีเยี่ยม เม็ดพลาสติกประเภทนี้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิติดลบไปจนถึงอุณหภูมิสูง อาทิ อุณหภูมิในเตาอบไมโครเวฟและช่องแข็ง และด้วยประสิทธิภาพในการรับแรงกระแทกสูง จึงถูกนำไปผลิตเป็นกันชนรถยนต์ ถัง ลัง และระบบท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น

Heterophasic Copolymer มีช่วงของอัตราการไหล (MFR) ที่กว้าง สามารถขึ้นรูปได้ด้วยกระบวนการขึ้นรูป ตั้งแต่การอัดรีดท่อ การเป่าฟิล์ม ไปจนถึงการฉีดขึ้นรูปผนังบางหรือ TWIM

Terpolymer คือ เม็ดพลาสติก PP ที่ประกอบด้วยสารตั้งต้น (Monomer) สามชนิด ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับใช้เป็นชั้นนอกของ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว เช่น CPP, BOPP และฟิล์มหด (POF)

Terpolymer ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานฟิล์มอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ อุณหภูมิเริ่มต้นการซีลที่ต่ำ (SIT) คุณสมบัติทางแสงที่ดี โดยมีความใสและมีความวาวสูง และแปรรูปได้ดีในเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง

/ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

ชื่อทางการค้าของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

Moplen

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Moplen คือ เม็ดพลาสติก PP ทั้งชนิด Homopolymer, Random Copolymer และ Heterophasic Copolymer โดยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและคุ้มค่าที่สุดจากเม็ดพลาสติก

Adstif

เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ Adstif เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่มีความแข็งที่มากกว่า และดีกว่าเม็ดพลาสติก PP แบบดั้งเดิม มีทั้งประเภท Homopolymer, Random Copolymer และ Heterophasic Copolymer ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตสินค้าที่บางลง ทำให้ประหยัดวัตถุดิบและต้นทุน

Clyrell

เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษในกลุ่ม Clyrell โดดเด่นด้วยระดับความใสที่เหนือกว่าเม็ดพลาสติกแบบดั้งเดิม ด้วยการออกแบบโครงสร้างเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อให้มีความใสและมันเงาในระดับสูงสุด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตสินค้าด้วยคุณสมบัติที่พิเศษกว่า และยังสามารถนำไปใช้ทดแทนวัสดุบางประเภท เช่น แก้ว และเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ได้แก่ โพลีคาร์บอเนต ได้อีกด้วย

Purell

เม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ Purell เป็นเม็ดพลาสติกที่เหมาะกับตลาดด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย ผลิตขึ้นภายใต้ขั้นตอนการผลิตเฉพาะ มีการดูแลด้านการผลิตและการส่งมอบสินค้าเป็นพิเศษ และได้รับการรับรองมาตรฐานการกำกับดูแลจาก US Pharmacopeia, European Pharmacopeia, และ Drug Master File ที่สนับสนุนการใช้พลาสติกด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

Adsyl

เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ Adsyl เป็นพลาสติกประเภท Random Copolymer และ Terpolymer ทำให้คุณสมบัติการปิดผนึกนั้นดีขึ้น อีกทั้งสามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีการขึ้นรูปฟิล์มด้วยการอัดรีด เช่น BOPP, Double Bubble, Cast และ Blown film ส่วนใหญ่จะนำ Adsyl มาใช้กับชั้นนอกของโครงสร้างฟิล์มที่อัดรีดร่วม (Coextrusion) หรือฟิล์มเคลือบ เพื่อให้มีฟังก์ชันการปิดผนึก

Hostalen PP

เม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ Hostalen PP เป็นเม็ดพลาสติกในกลุ่ม Copolymer ซึ่งเหมาะสมกับการผลิตท่อต่าง ๆ อาทิ ระบบท่อแรงดันและจ่ายน้ำร้อน ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง รวมถึงอุปกรณ์ท่อแบบฉีดขึ้นรูป Hostalen PP มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มีความแข็งแกร่งสูง รองรับการผลิตแบบสองชั้นและเกลียวขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน