EN

การก่อตั้ง

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 จากการร่วมทุนของบริษัทและ นักลงทุนชั้นนำ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถือเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศไทยและผลักดันการผลิตนวัตกรรมในสมัยนั้น ที่เรียกว่า "โพลีโพรพิลีน"

บริษัทร่วมทุนของเรา คือ LyondellBasell ตั้งอยู่ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Himont คือ หนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัทในช่วงแรก) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้เริ่มสายการผลิตแรกในเดือนตุลาคม 2532 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ หลังจากได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2549 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ หลังจากนั้นในปี 2560 ได้โอนสัดส่วนการถือหุ้นให้กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

นับตั้งแต่เริ่มผลิตเม็ดพลาสติก PP ในปี 2532 บริษัทฯ ได้ขยายและปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน ประเทศไทยและมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุด และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

/ ประวัติ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

เหตุการณ์สำคัญ

2526
2526
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2526 Himont, Metro (Srikrung), Hua Kee และธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจดทะเบียนและจัดตั้ง “บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด” ขึ้น
2530
2530
 • เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งแรกของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ และเป็นโรงงานผลิต เม็ดพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย
2532
2532
 • โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PP ขนาดกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน และเริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โปร-แฟกซ์ (Pro-fax)” ถือเป็นการผลิตเม็ดพลาสติก PP ครั้งแรกของประเทศไทย
2538
2538
 • ขยายกำลังการผลิตเป็น 160,000 ตันต่อปี
 • ลงทุนใน บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
 • เริ่มก่อสร้างสายการผลิตเม็ดพลาสติก PP สายที่ 2
2540
2540
 • เริ่มสายการผลิตที่ 2 ด้วยกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี พร้อมความสามารถในการผลิต Impact Copolymers
2542
2542
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (1994 version) และ ISO 14001
2544
2544
 • สายการผลิตที่ 2 ขยายกำลังการผลิตเป็น 250,000 ตันต่อปี
2545
2545
 • สายการผลิตที่ 1 ขยายกำลังการผลิตเป็น 200,000 ตันต่อปี
2549
2549
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาถือหุ้น เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
2550
2550
 • เริ่มก่อสร้างโรงงาน PDH และสายการผลิต PP ที่ 3
2551
2551
 • เปิดตัวโลโก้ใหม่ของบริษัท
2552
2552
 • การก่อสร้างสายการผลิต PP ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์
2553
2553
 • การก่อสร้างโรงงาน PDH เสร็จสมบูรณ์
 • ดำเนินโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จ
2554
2554
 • ผ่านการทำงานครบ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องหยุดทำงาน
2556
2556
 • เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ครบรอบ 30 ปี
2558
2558
 • สายการผลิต PP ที่ 3 ขยายกำลังการผลิตเป็น 322,000 ตันต่อปี
 • ผ่านการทำงานครบ 4 ล้านชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องหยุดทำงาน
2559
2559
 • สายการผลิต PP ที่ 3 ขยายกำลังการผลิตเป็น 360,000 ตันต่อปี
 • รับรางวัล CSR-DIW ต่อเนื่องสำหรับโรงงาน PP และ PDH
2560
2560
 • โอนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  สู่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2561
2561
 • เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ครบรอบ 35 ปี
2562
2562
 • ลงนามสัญญา EPC (วิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างสายการผลิต PP ที่ 4 ขนาดกำลังการผลิต 220,000 ตันต่อปี
 • ผ่านการทำงานครบ 10 ล้านชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นที่ต้องหยุดทำงาน
2563
2563
 • วางศิลาฤกษ์โครงการสายการผลิต PP ที่ 4 และเริ่มก่อสร้างโรงงานในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งคาดว่าจะเปิด
  ดำเนินการได้ในปี 2565
 • ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (tha) จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
2565
2565
 • การขยายสายการผลิตของโรงงาน PP เพิ่มกำลังการผลิตเป็นกว่า 1,000,000 ตันต่อปี

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

41%
บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย
29%
บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
30%
นักลงทุนชาวไทย

ข้อมูลทั่วไป

บุคลากรคุณภาพมากกว่า
500
คน
จำหน่ายทั่วโลกกว่า
35
ประเทศ
ดำเนินธุรกิจมากว่า
38
ปี
มูลค่าและยอดขาย
ที่ตั้ง
โรงงานผลิต
เทคโนโลยี
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (ปี 2564)
 • 39,000 ล้านบาท
 • 1.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ยอดขายต่อปี (ปี 2564)
 • 31,000 ล้านบาท
 • 1.0 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)
ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย
 • 156 ไร่ (คิดเป็น 250,000 ตารางเมตร หรือ 25 เฮกตาร์*)
โรงงานผลิตโพรเพนดีไฮโดรจีเนชั่น (PDH)
ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย
 • 59 ไร่ (คิดเป็น 94,000 ตารางเมตร หรือ 9.4 เฮกตาร์*)

หมายเหตุ
1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
1 ไร่ = 0.16 เฮกตาร์
1 เฮกตาร์ = 10,000 ตารางเมตร

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)
 • กำลังการผลิต: มากกว่า 1,000,000 ตันต่อปี
 • สายการผลิตที่ 1 และ 2 ผลิตเม็ดพลาสติก PP ด้วยเทคโนโลยี Spheripol
 • สายการผลิตที่ 3 และ 4 ผลิตเม็ดพลาสติก PP ด้วยเทคโนโลยี Spherizone
 • เทคโนโลยีการผลิต: Lyondellbasell
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
โรงงานผลิตโพรเพนดีไฮโดรจีเนชั่น (PDH)
 • กำลังการผลิต: 300,000 ตันต่อปี
 • เทคโนโลยีการผลิต: UOP’s Oleflex
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
Spheripol
 • เทคโนโลยีการผลิตโพลีโพรพิลีนชั้นนำ เพื่อใช้ผลิตเม็ดพลาสติกประเภท Homopolymer, Random Copolymer และ Heterophasic Copolymer
Spherizone
 • เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจาก Lyondellbasell เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการจากเครื่องปฏิกรณ์ หมุนเวียนแบบหลายส่วนทำปฏิกริยา (Muti-zone circulating reactor)