EN

ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ คือ ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP คุณภาพเยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วทั้งเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์อันหลากหลายที่ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจาก LyondellBasell

ด้วยการดำเนินงานที่เป็นเลิศทุกมิติ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เม็ดพลาสติก PP ของ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จึงมีหลากหลายเกรด สามารถนำไปใช้เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

/ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์

ด้านการผลิต

เราคือผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกของประเทศไทย โรงงานผลิตแห่งแรกตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ในปี 2526 นับตั้งแต่นั้น เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ได้ขยายการผลิตและพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติด้านการผลิตที่ดีที่สุดควบคู่กับการรักษาประสิทธิภาพ

เราผลิตเม็ดพลาสติก PP มากกว่า 810,000 ตันต่อปี จากสายการผลิต 3 สาย ภายใต้เทคโนโลยี Spheripol และ Spherizone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจาก LyondellBasell ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ นอกจากนี้ เรายังได้ก่อตั้งโรงงานผลิตโพรเพนดีไฮโดรจีเนชั่น หรือ PDH ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PP เพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบในระยะยาว

ในปี 2565 เมื่อการก่อสร้างสายการผลิตที่ 4 ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก PP แบบ Spherizone แล้วเสร็จ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จะมีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP มากกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ทำให้เรายังคงเป็นผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP แบบครบวงจรระดับแนวหน้าและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ด้วย

อันดับ 1

ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

39 ปี

ยืนหยัดเคียงคู่สังคมไทยพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน

1  ล้านตัน

กำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP
แบบครบวงจรระดับแนวหน้าและทันสมัยที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านผลิตภัณฑ์

เราผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรด Specialty และเกรด Differentiated ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเม็ดพลาสติก PP เกรดทั่วไป เพื่อตอบโจทย์การนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ขวดน้ำเกลือ กระบอกเข็มฉีดยาพลาสติก เป็นต้น ภายใต้ชื่อทางการค้า Moplen รวมถึงเม็ดพลาสติกประเภท Homopolymer, Heterophasic Copolymer และ Random Copolymer ตลอดจน Specialty Polypropylene เช่น Adstif, Clyrell, Adsyl, Purell, และ Hostalen PP

ด้านโลจิสติกส์

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์ขนส่งสินค้าระดับโลกที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานของบริษัทฯ

เราจัดเก็บและจัดส่งเม็ดพลาสติก PP ด้วยกระบวนการที่ทันสมัย มีให้เลือกหลากหลายบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบถุงขนาด 25 กิโลกรัม (มีหรือไม่มีพาเลท) แบบถุงขนาดจัมโบ้ บรรจุในรถตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกทางเรือ

ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ยังเชื่อว่า การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบรั้วและสังคมไทยเป็นหนึ่งในภารกิจควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั่นคือ เม็ดพลาสติก PP เป็นต้นทางในการ สร้างประโยชน์ต่อไป