EN

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นความท้าทายของมนุษยชาติไปทั่วโลก เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการแก้ปัญหาในประเด็นนี้ด้วยการพัฒนาเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเพื่อรองรับแนวความคิดที่ยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม